7x7 Core Comparison

MF7S Core

MoYu AoFu GTS 7 M Core

MoYu MeiLong 7 Core

QiYi QiXing 7 Core

QiYi Spark 7 M Core

QiYi WuJi Core

ShengShou Tank Core

YJ GuanFu Core

YJ RuiFu Core

YuXin Hays 7 M Core

YuXin Little Magic M Core